PL | ENG

Regulamin

  1. Konto zostaje udostępnione (równoznaczne z początkiem okresu rozliczeniowego) w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie lub przesłania nam potwierdzenia
  2. Zakaz pobierania torrentów z publicznych trackerów.
  3. Zakaz modyfikacji jakichkolwiek ustawień klientów.
  4. Okres dzierzawy konta shell wynosi 30 dni. Do pięciu dniprzed końcem dzierżawy klient musi poinformować o dalszych krokach.Opłata za następny okres dzierżawy powinna zostać uiszczona na trzydni przed upływem obecnego okresu dzierżawy.
  5. Kategoryczny zakaz przerzucania torrentów z zamkniętych trackerów.Po wykryciu takiego procederu konto użytkownika jest definitywnie wył±czane bezzwrotu kosztów.
  6. W razie padów servera czas dzierżawy jest przedłużany o czas OFFLINE serwera.
  7. Zakaz przekraczania ilosci aktywnych procesów jak i zmiany ustawień na serwerach wieloosobowych. Użytkownik otrzymuje 2 ostrzeżenia, następne ostrzeżenie jest równoważne z usunięciem konta bez zwrotu pieniędzy.
  8. Zakaz odsprzedaży naszych serwerów osobom trzecim. Nieprzestrzeganie tego punktu wiąże sie z natychmiastową utratą konta bez zwrotu pieniędzy
  9. Jedno konto=Jedna osoba
  10. Kupno konta jest jednoznaczne z akceptacj± regulaminu.